Downloads

Ga verder
Paginaformaten

Wat is het paginaformaat dat ik zoek?
Hoe kleiner het getal, hoe groter het papierformaat!
A0 formaat: 841x1189 mm, A1 formaat: 594x841 mm, A2 formaat: 420x594 mm, A3 formaat: 297x420 mm, A4 formaat: 210x297mm A5 formaat: 148x210 mm, A6 formaat: 105x148 mm, A7 formaat: 74x105 mm, A8 formaat: 52x74 mm, A9 formaat: 37x52 mm en A10 formaat: 26x37 mm
Download hieronder de pdf met het overzicht van de papierformaten.